STOP abuz


Considerând că educaţia trebuie să înveţe omul, încă din copilărie, să observe, să înţeleagă şi să respecte animalele, agresivitatea orientată împotriva animalelor este un fenomen social tot mai răspândit ce ține să devină o problemă reală a societății actuale.

Abuzul animalelor este un fenomen care trebuie combătut!

Aici puteți găsi un model de sesizare a unui abuz care trebuie depus la autorități:
Model scris de reclamatie

 
PROCEDURA ÎN CAZUL RECLAMĂRII UNUI ACT DE CRUZIME FAŢĂ DE UN ANIMAL

Orice persoană care a luat la cunostiinţă direct sau indirect de săvărşirea unei fapte care cade sub incidenţa Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, modificată şi completată prin Legea nr. 9/2008, competenţa cade în sarcina instituţiilor statului.
Se înaintează plângere penală în conformitate cu prevederile art 289 din Noul Cod de Procedură Penală, indicarea autorilor, descrierea faptelor şi consecinţele create prein acţiunea sau inacţiunea sesizată, gradul de pericol social prin exemplul dat altora de a perpetua astfel de practici.

Având în vedere că, în U.E. faptele comise împotriva animalelor sunt aspru pedepsite, şi cum ţara noastră este membră a U.E., există o lege care pedepseşte astfel de fapte însă fără instrumente de constrângere şi o practică judiciară adecvată.

Aşadar, orice faptă flagrantă săvârşită impotriva unui animal, poate fi constatată de organele de poliţie prin APEL TELEFONIC LA 112 sau PRIN FORMULAREA UNEI PLÂNGERI LA SECŢIA DE POLIŢIE UNDE S-A PETRECUT FAPTA.

Plângerea trebuie să cuprindă probele pe care se bazează plângerea, respectiv film, fotografii, sau să fie indicaţi martorii care să ateste faptele şi starea animalului rănit.

Plângerea de poate depune fie personal fie prin email, la Poliţie sau la Parchetul de pe lângă Judecătoria locului faptei, dacă se depune personal atunci plângerea se va întocmi în două exemplare, unul va fi păstrat de reclamant cu numărul de înregistrare, urmărindu-se modul de soluţionare a dosarului.

În cazul în care fapta este constatată în flagrant se va chema 112 – Poliţia – şi pentru o mai bună soluţionare, un post TV sau un cotidian.

PAŞII SUNT URMĂTORII

-dacă vedeţi pe cineva că face rău unui animal – îl bate, îl abandonează, îl ţine într-un lanţ de 40 cm, îl omoară, etc – găsiţi un martor, doi şi încercaţi să reţineti faptaşul pe loc.
chemaţi Poliţia la faţa locului sunând la 112 sau mergând la cea mai apropiată secţie de Poliţie, care va întocmi un proces verbal. Toţi trebuie să semneze procesul verbal, reclamantul primind o copie a acestuia, pe loc.
-faceţi o plângere scrisă care se depune fie personal fie prin email la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din localitate, dacă se depune personal atunci plângerea se va întocmi în două exemplare, unul va fi păstrat de reclamant cu numărul de înregistrare, urmând ca în termen de 30 de yile calendaristice să primească răspuns. Aceeaşi plângere se poate depune şi la Poliţie.

OBSERVAŢII

-dacă nu puteţi reţine făptaşul până vine Poliţia, încercaţi să luaţi date despre el, unde stă
-e f. important să aveţi măcar un martor, rugaţ-i pe cei din jur să fie martori pe parcursul anchetei
-mergeţi cu legea în mână la cel mai apropit sediu de Poliţie şi solicitaţi să vină de urgenţă un agent la faţa locului.
-solicitaţi un proces verbal, pt că s-ar putea – cel mai probabil – să considere că fapta nu este gravă, doar dacă ar fi făcut rău unui om.
-ancheta se face de căte Poliţie şi DSV
-este bine să cunoaşteţi conţinutul legiişi să faceţi referire în plângere chiar la articolele încălcate, unde s-ar încadra cazul.
-dacă aveţi cazuri cu animale chinuite, mergeţi la un medic veterinar şi solicitaţi o dovadă constatatoare din partea acestuia
-dacă găsiţi un cadavru de animal, posibil otrăvit, trebuie dus imediat la examinare medicală, de unde vi se eliberează un certificate medical privind cauza decesului.

Consilierul juridic Orieta Habala vă stă la dispoziție pentru a clarifica orice problemă juridică în domeniu.